Listen Better-beurzen

Listen Better stelt Sonos in staat om kleine giften (van $ 5.000 tot $ 15.000) ter beschikking te stellen aan grassroots-non-profitorganisaties die werken aan onze vijf hoofddoelstellingen. Om te beginnen hebben we voor de komende drie jaar 1,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld in de vorm van giften, om wereldwijd groepen te financieren. We hebben de eerste ronde van Listen Better-Giften (van elk $ 15.000) toegewezen aan de zes organisaties die deze zomer met ons rond de tafel hebben gezeten. Deze groepen helpen ons vast te stellen welke kwesties centraal zullen staan bij het uitgeven van onze toekomstige grassroots-giften: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, de Future of Music Coalition en Index on Censorship. Deze groepen hebben toegezegd Sonos graag te blijven adviseren over hoofddoelstellingen en strategie. Om de toekomst van muziek te blijven bevorderen en beschermen, horen we graag van je. Gebruik deze link om ons over jouw werk te vertellen.

Aanvragen: Begin 2018 zullen we de eerste aanvragen in behandeling nemen van non-profitorganisaties die hiervoor in aanmerking komen en die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van een beurs van Sonos.

Richtlijnen: We ondersteunen kleine organisaties die op lokaal niveau opereren. De non-profitorganisatie moet passen bij onze belangrijkste doelstellingen en moet verder voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een gift.