SONOS ARC/BEAM DISNEY+-AANBIEDING
ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelnemers gaan akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'algemene voorwaarden' of 'voorwaarden'). Alle informatie en aanwijzingen die worden gepubliceerd door Sonos, Inc., gevestigd te Chapala Street 614, Santa Barbara, CA 93101 in de VS, of volledige dochterondernemingen hiervan (gezamenlijk 'Sonos') maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Door deel te nemen aan deze actie verklaar en garandeer je dat je wettelijk gerechtigd bent om je op te geven voor de actie, dat je deze overeenkomst hebt gelezen en begrijpt (inclusief de hieronder vermelde eisen voor deelname) en dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

I. Wie komen in aanmerking voor de actie?

 1. Om voor deze actie in aanmerking te komen (een 'in aanmerking komende deelnemer'), moet je (a) een individuele persoon zijn die meerderjarig is volgens het rechtsgebied waarvan je ingezetene bent, (b) een eindklant zijn en (c) in een van de volgende landen wonen: Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Zweden (de 'deelnemende landen').

II. De actie

 1. Iedere in aanmerking komende deelnemer die een Beam, Arc of een speakerset met een Beam of Arc koopt op sonos.com (het/de 'in aanmerking komende product(en)' tussen 09:01:01 CEST op 1 oktober 2020 en 07:59:59 CEST op 1 november 2020 ('looptijd actie') ontvangt een eenmalige Disney+-actiecode (de 'Disney+ code') die kan worden ingewisseld voor een abonnement van 6 maanden (de 'actieperiode') op Disney+ op onze kosten (de 'Actie').
 2. Het abonnement op Disney+ (het 'Disney+ abonnement') wordt automatisch verlengd voor 6,99 € per maand (inclusief btw, waar van toepassing) aan het einde van de actieperiode. Het Disney+ abonnement kan op elk moment worden geannuleerd tijdens de actieperiode of voorafgaand aan de volgende maandelijkse betaling als je geen kosten in rekening gebracht wilt krijgen door te gaan naar hier en de annuleringsaanwijzingen te volgen. Op Disney+ abonnementen is het de Disney+ abonneeovereenkomst van toepassing (hier in te zien). Je moet akkoord gaan met de Disney+ abonneeovereenkomst, je aanmelden voor een Disney+ account en je betaalinformatie verstrekken om toegang te krijgen tot de Disney+ service.
 3. De Disney+ code wordt toegezonden aan in aanmerking komende deelnemers in een aparte e-mail kort nadat de e-mail waarin hun Sonos-bestelling wordt bevestigd wanneer (een) in aanmerking komend product(en) is/zijn gekocht op www.sonos.com.
 4. De Disney+ code kan op elk moment tussen 09:01:01 CEST op 1 oktober 2020 en 08:59:59 CEST op 1 december 2020 worden geactiveerd (de 'activatieperiode').
 5. De Disney+-code kan maar één keer worden geactiveerd door hier in te loggen op de activatiesite van Disney.
 6. Beperkingen In aanmerking komende deelnemers kunnen elk maar één Disney+ code ontvangen. Meerdere in aanmerking komende producten in één bestelling komen maar in aanmerking voor één Disney+ code. Meerdere bestellingen van in aanmerking komende producten door dezelfde in aanmerking komende deelnemer komen maar in aanmerking voor één Disney+ code. De Disney+ code kan niet worden geactiveerd door bestaande Disney+ abonnees.
 7. Deze aanbieding is niet overdraagbaar, kan niet worden geruild, kan niet worden ingewisseld voor contant geld, is ongeldig waar wettelijk verboden en kan niet worden gecombineerd met andere tegoeden of speciale aanbiedingen. Deze Disney+ code kan niet worden verkocht of overgedragen, en is niet geldig en wordt niet gehonoreerd als hij wordt verkregen van een derde partij, waaronder via internetveilingsites.

III. Privacy

 1. De persoonlijke informatie die als onderdeel van de actie wordt verzameld, verwerkt en gebruikt, zal worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van Sonos. De persoonlijke informatie die door de deelnemer(s) verstrekt wordt, zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan zoals uiteengezet is in deze voorwaarden, in de privacyverklaring van Sonos of zoals nodig is voor het uitvoeren van de actie.

IV. Diversen

 1. Sonos kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen vóór, tijdens of ná de actielooptijd zonder de wijziging(en) actief te communiceren aan de in aanmerking komende deelnemers. Alle belangrijke wijzigingen worden gepubliceerd op http://www.sonos.com/legal/terms-disneyplus
 2. Een creditcard is vereist bij het aanmelden voor Disney+ maar wordt niet belast totdat de actieperiode van zes maanden is verstreken. Gedurende de actieperiode van zes maanden kun je het abonnement annuleren wanneer je wilt. Disney kan anonieme en/of geaggregeerde activeringsinformatie delen met Sonos.
 3. ONDER VOORBEHOUD VAN JE LOKALE WET- EN REGELGEVING OP HET GEBIED VAN CONSUMENTENBESCHERMING ZIJN OP ALLE PROBLEMEN EN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE, GELDIGHEID, INTERPRETATIE EN UITVOERBAARHEID VAN DEZE VOORWAARDEN OF DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN JEZELF OF SONOS IN VERBAND MET DE ACTIE DE INTERNE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING EN ZULLEN ALS DUSDANIG WORDEN GEÏNTERPRETEERD, ZONDER UITVOERING TE GEVEN AAN WELKE RICHTLIJN OOK INZAKE STRIJDIGE WETGEVING OF BEPALINGEN DIE DE TOEPASSING VAN DE WETTEN VAN EEN ANDERE STAAT ZOUDEN VEROORZAKEN.
 4. Door deel te nemen aan de actie ga je ermee akkoord dat je niet het recht hebt om de ontwikkeling, de productie, het adverteren, de promotie, de verspreiding of de exploitatie van de actie of enig(e) andere activiteit of project van Sonos te verbieden of beletten.
 5. Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of anderszins onuitvoerbaar of onwettig wordt geacht, blijft de rest van deze voorwaarden van kracht en worden deze resterende voorwaarden geïnterpreteerd alsof de ongeldige of onwettige bepaling, of het ongeldige of onwettige deel van een bepaling, hierin niet was opgenomen.
 6. Sonos kan deze actie op elk moment aanpassen of intrekken, maar eventuele wijzigingen zullen geen negatieve gevolgen hebben voor een in aanmerking komende deelnemer die een in aanmerking komend product heeft gekocht.
 7. Door deel te nemen aan de actie ga je ermee akkoord dat Sonos en/of Disney niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en door jou bij deze gevrijwaard worden van alle kosten, verwondingen, verliezen of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overlijden en lichamelijk letsel, die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect het gevolg zijn van deelname de actie.

Heb je vragen over de actie, neem dan hier contact op met de klantenservice van Sonos. Disney is geen sponsor of promotor van deze actie.

Promotor: Sonos, Inc. 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, Verenigde Staten