Veelgestelde vragen

Waarom nu?

Al 15 jaar richten we ons primair op het helpen van onze klanten om de levensveranderende kracht van muziek te ervaren, door het maken en verkopen van draadloze home-audio systemen. We moeten als onderneming meer doen om voor onze waarden te vechten.

Waarom muziek?

Bij Sonos is muziek de drijfveer achter alles wat we doen. Het is onze kern. We geloven in het beschermen van universele mensenrechten en vrijheden, maar muziek ligt in het hart van ons doel als onderneming. En door ons in te zetten voor het beschermen en bevorderen van muziek, handelen we eveneens vanuit ons geloof dat grotere muzikale vrijheid ook een grotere vrijheid voor alle andere vormen van expressie met zich meebrengt, zoals journalistiek, film en protest – en andersom.

Is het nodig om muziek te stimuleren en verdedigen? Het lijkt prima te gaan.

Jammer genoeg komt muziek vandaag de dag in toenemende mate onder druk te staan. Te veel artiesten krijgen te maken met obstakels met betrekking tot vrije expressie en toegang tot informatie. Communities hebben te weinig ruimte en middelen om te kunnen garanderen dat alle muzikanten kunnen worden gehoord. We schieten tekort in het klaarstomen van een nieuwe generatie muziekliefhebbers voor succes in de moderne maatschappij. Muziek krijgt, samen met film, vaker te maken met schendingen van de artistieke vrijheid dan iedere andere kunstvorm. Als we tekortschieten in het beschermen van muziek dan schieten we tekort in het beschermen van de vrijheden van iedereen.

Wat weet Sonos nou van activisme?

Daarom hebben we besloten ons te richten op luisteren en op het ondersteunen van activisten die op de voorhoede opereren. Het is essentieel dat we ons als onderneming bewust zijn van zowel onze sterke als onze zwakke punten. We weten beter dan wie dan ook hoe we geweldige speakers moeten maken en ze draadloos moeten aansluiten. Wij zijn geen activisten; dat doen anderen, wij niet. Wij willen onze unieke middelen inzetten – waaronder uitgebreide communicatieve mogelijkheden, financiële middelen, een groot publiek met een gedeelde liefde voor muziek, onze sterke band met muzikanten – om in dienst te staan van organisaties aan het front. En na verloop van tijd zullen we door te luisteren, leren hoe we zelf activisten kunnen zijn en onze geloofwaardigheid in die wereld kunnen opbouwen.

Gaat het alleen om vrije expressie? Muzikanten bieden veel meer obstakels het hoofd.

Dit gaat over veel meer dan alleen vrije expressie. We hebben vijf hoofddoelstellingen vastgesteld die onze hoofdmissie ondersteunen; het beschermen en bevorderen van de toekomst van muziek. Dat zijn:

 • Vechten tegen censuur en stimuleren van vrije expressie van minderbedeelde artiesten.
 • Verdedigen van digitale rechten en vrije toegang tot informatie voor muzikanten en andere artiesten.
 • Beschikbaar stellen van ruimte en middelen zodat muzikanten kunnen worden gehoord.
 • Ondersteunen van muziekonderwijs voor minderbedeelde groepen.
 • Inspireren van de volgende generatie artiesten, technici en wetenschappers.

In hoeverre zijn we toegewijd aan deze onderneming?

We hebben voor de komende drie jaar 1,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld in de vorm van vrije giften. Hiermee zullen we grassroots-organisaties financieren die werken aan onze vijf belangrijkste doelstellingen.

Hoe kan onze benadering worden samengevat? Wat maakt die anders?

Onze benadering is ontworpen om een betekenisvol, blijvend effect te bereiken ten behoeve van onze missie door het volgen van deze vijf belangrijkste principes:

 • Lokaal beginnen – een wereldwijd netwerk opbouwen van grassroots NGO's.
 • Brede ondersteuning – bescheiden giften geven aan meer groepen.
 • Onze ruimtes ter beschikking stellen – om activisten te laten doen waar ze het beste in zijn.
 • Luisteren en leren – de grondslag leggen om later onze stem te laten horen.
 • Scherp blijven – ons bij iedere stap laten leiden door onzemissiedoelstellingen.

Hoe vaak gaan jullie giften toekennen?

Begin 2018 lanceren we het Listen Better-giftenplatform en zullen we een eerste ronde beurzen toekennen. Vervolgens zullen er op jaarlijkse basis giften worden toegekend.

Hoe doe ik een aanvraag?

Op het moment dat het Listen Better-giftenplatform wordt gelanceerd zal er via de website een aanvraagproces worden aangeboden. In de tussentijd kun je hier je informatiemet ons delen en dan zullen we je op de hoogte houden van alle Listen Better-activiteit.

Hoe maakt dit model met het toekennen van kleine giften het verschil?

Tijdens het ontwerpen van onze strategie voor Listen Better hebben we veel onderzoek gedaan en – dat is het belangrijkste – hebben we geluisterd naar grassroots-organisaties die aan het front werken om in lijn met onze missie en doelstellingen verandering te realiseren. We vroegen ze: Hoe kan Sonos een zo positief mogelijk effect realiseren voor jouw organisatie en andere vergelijkbare organisaties? Onze benadering kwam voort uit deze belangrijkste lessen

 • De duurzaamste veranderingen bereik je met een sterke basis. Volgens het National Committee for Responsive Philanthropy levert iedere dollar die door beursverstrekkers wordt geïnvesteerd in lobbyen, de organisatie van gemeenschappen en burgerlijke betrokkenheid een rendement op van $ 115.
 • Door traditionele bedrijfsstichtingen worden de grootste NGO's onevenredig ondersteunend, waardoor grassroots-groepen ondergefinancierd blijven. Volgens Nonprofit News krijgt 2,3% van de non-profitorganisaties in de Verenigde Staten 90% van de totale non-profitgelden.
 • Initiatieven van communities hebben in het bijzonder behoefte aan ondersteuning. Dit hebben we luid en duidelijk gehoord toen we met activisten rond de tafel zaten.