Onze aanpak - Een grassroots-netwerk opzetten

In de eerste plaats is het onze taak te luisteren. We nodigden om te beginnen een groep toonaangevende activisten uit op ons kantoor in Boston, om ze te vragen hoe Sonos zo effectief mogelijk ondersteuning kan bieden aan de mensen die actief werken aan de bescherming van rechten voor artiesten en andere complexe beleidskwesties die met onze missie samenhangen. Naar aanleiding van die gesprekken ontwikkelen we een netwerk van grassroots-non-profit organisaties die werken aan de volgende hoofddoelstellingen. We stellen kleine giften ter beschikking om dappere activisten en organisaties die belangen behartigen te ondersteunen. Zo investeren we in sterke relaties – zonder dat onze producten daarmee zijn verbonden.

Listen Better werkt samen met Q-Tip, een artiest die zich met zijn muziek al jaren inzet voor de samenleving en die ons al heel lang inspireert met zijn kunst en activisme. Q-Tip adviseert Sonos al een paar jaar en als adviseur van Listen Better gaat hij een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van onze strategie, bij het onder de aandacht brengen van dringende muziekkwesties en bij het aansporen van mensen om mee te helpen. Met dat idee bouwen we aan onze relaties en laten we ons netwerk groeien, want voor duurzame veranderingen is een sterke basis nodig.