Bij Sonos luisteren we, leren we, en werken we aan een gemeenschap om de toekomst van muziek te bevorderen en te beschermen. Met ons bedrijf steunen we hen die opkomen voor onderdrukte muziek en die hun best doen muziek een centrale plek in ieders leven te geven


Neem contact met ons op

We horen graag van non-profitorganisaties uit de hele wereld die zich richten op de hoofddoelstellingen van Listen Better:

  • Muziekcensuur bestrijden en vrije expressie bevorderen.
  • Digitale rechten verdedigen en vrije toegang tot informatie voor muzikanten en andere artiesten.
  • Ruimte en middelen beschikbaar stellen zodat muzikanten gehoord kunnen worden
  • Muziekonderwijs voor minderbedeelde groepen ondersteunen
  • De volgende generatie artiesten, technici en wetenschappers inspireren

We zijn nu bezig met het opstellen van onze aanvraagprocedure voor beurzen. De inschrijving wordt begin 2018 geopend. Op dit moment kun je onderstaand formulier invullen om ons meer te vertellen over je organisatie en het werk dat jullie doen. We houden je dan in de toekomst op de hoogte van de mogelijkheden om een beurs aan te vragen. Ons team laat snel wat van zich horen!