Bedre Lytteoplevelser

Sonos har helliget sig til at give alle mulighed for at få en bedre lytteoplevelse. I femten år har vi fokuseret på at hjælpe kunder med at opleve den livsforandrende kraft i musik takket være vores produkter. Vores forretning er vokset støt, og nu hvor vi er i stand til at gøre mere, har vi lanceret Bedre Lytteoplevelser, et initiativ til at konfrontere de kræfter, der truer musik og lydkunst.

Musik- og lydkultur er truet.

Over hele verden står musikere i frontlinjen for sociale bevægelser overfor forfølgelse og straf. Nogle må endda risikere deres liv. Magtfulde kontrollører truer med at indhegne kreative kunstnere og forhindre at publikums får adgang til deres arbejde. Kvinder og andre marginaliserede grupper kæmper for at få deres stemmer hørt, ikke kun som musikere og kunstnere, men også på mindre hyldede områder, såsom produktion og sangskrivning. Og vigtige græsrodsbevægelser, der forsøger at løse disse problemer, kæmper med overarbejdede frivillige og fattige med aktive budgetter.

Vi hjælper med at have en anden tilgang til aktivisme.

Vi begynder først og fremmest med at lytte til og indkalde til små samtaler om det runde bord med banebrydende aktivister og NGOs fra hele verden for at lære om deres arbejde og hvordan vi kan støtte deres indsats på virkelig meningsfulde måder.

Ved hjælp af vores virksomheds unikke ressourcer, bl.a. penge, produkter, rum og rækkevidde samarbejder vi med forskellige organisationer for at nå følgende mål:

 • Bekæmp musikcensur og frem ytringsfrihed.
 • Sikr at internettet og nye teknologier fremmer mangfoldighed og lige adgang til lydkunst.
 • Støt musikuddannelse i underbemærkede lokalsamfund for at inspirere den næste generation af kunstnere, ingeniører og forskere.

Vi har afsat 1,5 Mio. $ i uindskrænkede tilskud for de næste tre år for at give udvalgte NGOs 5.000 - 15.000 $ hver. Vi åbner op for vores flagskibsforretninger og rum verden over for at være vært for arrangementer og arbejde med vores netværk af kulturelle aktører for at forstærke formålene, som vores stipendiater har.

Pleje et græsrodsnetværk.

En del af vores mission er at fremhæve aktivistiske grupper på frontlinjen og at fremme samfundets engagement med deres arbejde. Læs flere historier og opdateringer om, hvordan disse organisationer gør en forskel og se, hvordan du kan bidrage til deres indsats.

Fokus på den næste generation - STEAM

Hos Sonos er vores produkter en kombination af kunst, teknologi og ingeniørarbejde. Derfor omfatter Bedre Lytteoplevelses-arbejdet støtteorganisationer med fokus på videnskab, teknologi, ingeniørsarbejde, kunst og matematik (STEAM). Vi samarbejder med dynamiske organisationer i samfundet for at sikre, at den næste generation er parat til at nyde af kreativitet og Sonoskulturen.

Listen Better indtrædelsesstipendier

De følgende seks organisationer har hver især modtaget et tilskud på 15.000 $ som støtte til deres utrolige arbejde. Klik her for at læse mere.

Access Now
Access Now New York, NY

"Access Now" værger om og udvider de digitale rettigheder for brugere, som ellers er i fare rundt om i verden. Access Now arbejder for at kombinere innovativ integritetspolicy, global forsvar for og direkte teknisk støtte og kamp for en åben og sikker datakommunikation for alle.

"Access Now" arbejde med integritetspolicy fokuserer på at udvikle og fremme rettigheder, der respekterer gældende praksis og policy. Sonosgruppen forsøger at fremme lov og globale standarder for at på langt sigt påvirke forandringer i systemer inden for digitale rettigheder og onlinesikkerhed ved at udvikle indsigtsfulde, velunderbyggede policyretningslinjer baseret på intellektuelle rettigheder – for regeringer, virksomheder og for borgerne.

Til støtte for denne sag udnytter Access Now sin indflydelse med et dybt forankret brugervenligt engagement, et fedt visuelt forsvar og innovative kampagnetaktikker. Kampagnerne medfører at indeholdet af vores policy og forsvar stiller spørgsmål direkte til parlamenter og bestyrelser i forskellige virksomheder, forpakker og leverer sikker teknologi til beskyttelse af anvendere, der er i fare for misbrug og mobiliserer internetbrugere i hele verden til at sætte pres på dem ved magten. "Access Now" tilbyder også teknologiløsninger og rådgivning i realtid til brugere, der er i fare, under omstændigheder, hvor kommunikationen ikke er åben, fri eller sikker.

ARTIKEL 19
ARTIKEL 19 London, UK

ARTIKEL 19 er en britisk menneskerettighedsorganisation, der blev grundlagt i 1987 med et specifikt mandat og fokuserer på forsvar og fremme af ytringsfrihed og informationsfrihed over hele verden. Gruppen laver kampagner i samarbejde med partnere over hele verden for retten til at udøve sine rettigheder. Vore prioriteter omfatter:

 • Arbejde på ytringsfrihedens vegne, hvor den er truet. Dette arbejde omfatter overvågning, forskning, publicering, forsvar, kampagner, fastsættelse af standarder og sagsanlæg
 • Rådgivning om fastsættelse af lovgivningen for at beskytte ytringsfriheden og informationsfriheden i lande, der kommer ud af konflikter, krig og folkemord
 • Kampagner for at sikre pluralisme, uafhængighed og mangfoldighed af synspunkter i medierne
 • Advokere for ytringsfrihed, herunder informationsfrihed, som en grundlæggende menneskerettighed, der er central for beskyttelsen af andre rettigheder
 • Forsvar af informationsfrihedslovgivningen for at sikre gennemsigtighed og styrke borgernes deltagelse
Freemuse
Freemuse Copenhagen, Denmark

Freemuse anser, at kunst ikke er en forbrydelse. Freemuse er en international menneskerettighedsorganisation, der taler for og forsvarer ytringsfriheden for personer, der skaber kunst i enhver form, såvel som dem, der ønsker at nyde og opleve kunstnerisk og kulturel ytringsfrihed. Vi er fortaler for disse friheder og på vegne af målrettede kunstnere og publikum qua kampagner, handlinger og projekter, der forsøger at beskytte disse værdier og holde grupper ansvarlige, der er forpligtede til at skabe et sikkert miljø for kunstnerisk skaberkraft og oplevelser.

Freemuse begyndte sin gerning i 1998, da vi især fokuserede på musik og censur af musikere på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen organisation, der kastede lys over disse problemer. Vi har siden udvidet vores mandat til at dække alle kunstformer. Freemuse har også en særlig rådgivende status ved De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd (DFNØSR), der sørger for forskning og vejledning om spørgsmål om kunstnerisk frihed globalt

Creative Time
Creative Time New York, NY

I de sidste fire årtier har Creative Time bestilt og præsenteret ambitiøse offentlige kunstprojekter med tusindvis af kunstnere i hele New York, over hele USA, rundt om i verden - og nu endda i det ydre rum. Dette arbejde vejæedes af tre kerneværdier: Kunst er vigtig, kunstneres stemmer er med til at forme samfundet, og offentlige rum er pladser til kreative og frie udtryk.

Creative Time er anerkendt for de innovative og meningsfulde projekter, vi har bestilt, fra Tribute in Light, et par signallys, der oplyste Downtown Manhattan seks måneder efter 9/11, og til busreklamer, der fremmer HIV-oplysning, til Paul Chans produktion af I venten på Godot i New Orleans m.m. m.m. Creative Time bestræber sig på at præsentere vigtig nutidskunst og at engagere et bredt publikum, der overskrider de geografiske, racemæssige og socioøkonomiske barrierer.

Future of Music Coalition (FMC)
Future of Music Coalition (FMC) Washington, DC

Future of Music Coalition (FMC) er en Washington DC-baseret NGO, der støtter et musikalsk økosystem, hvor kunstnere kan blomstre og kompenseres retfærdigt og transparent for deres arbejde.

Musik handler om mere end bare handel og underholdning - det drejer sig om at bygge lokalsamfund og om kreativ kommunikation. Nu, hvor frie udtryk står over for nye trusler, er det vigtigere end nogensinde at sikre sig, at forskellige kunstnere kan udtrykke sig frit, nå publikum og opbygge en bæredygtig karriere, fra studiet til scenen og videre...

FMC arbejder mod dette mål vha. en enestående forskning, undervisningshjælpemidler, der hjælper kunstnere med at navigere igennem skiftende forretningsmodeller og direkte forsvar for at sikre at musikernes stemmer bliver hørt i det brede spektre af problemer, der påvirker deres liv og levebrød. Fra ytringsfrihed til overkommelig sundhedspleje, fra kunstfinansiering til Inertnetneutralitet, fra copyright til medieejerskab, er FMC en uafhængig stemme for musikere af alle genrer.

Index on Censorship
Index on Censorship London, UK

Index on Censorship er en NGO, der kæmper for og forsvarer den grundlæggende ret til ytringsfrihed over hele verden. Vi udgiver værker af censurerede forfattere og kunstnere, fremmer debat og overvåger trusler mod ytringsfrihed. Index on Censorship støtter direkte grupper og enkeltpersoner, der møder censur qua vores kampagner og vores Freedom of Expression-priser og stipendier.

Bliv involveret.

Hvis du ønsker at registrere i initiativet Lyt på en bedre måde, skal du udfylde denne formular og fortælle os om dit arbejde. Vi udsender en meddelelse om, at man kan ansøge, i løbet af sommeren 2018.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor nu?
  Vi har i 15 år fokuseret vores forretning på at hjælpe kunder med at opleve livsforanderlig musikkvalitet via vores trådløse hjemmelyd. Nu da vi har midlerne er det på tide, at vi kæmper for vores værdier som en virksomhed.
 • Hvorfor disse målsætninger?
  Vores målsætninger arbejder mod trusler mod musik og sonisk kultur, mens vi hjælper kunstnere og den næste skabende generation med at blomstre.
 • Hvad ved Sonos om aktivisme?
  Det er vigtigt, at vi ser både vores styrker og svagheder som en forretning. Sonos er ny inden for aktivisme, og det er derfor vi startede med at lytte til og støtte de banebrydende inden for området. Vores mål er at lede bag fra kulissen og bruge vores stemme på rette tidspunkt, så vi kan skabe en vigtig indvirkning, når vores partnere har behov for det. Vi er her for at tilbyde vores unikke ressourcer herunder omfattende kommunikationsfunktioner finansiering, et stort publikum af musikelskere og vores forhold til kunstnerne.
 • Hvor meget er Sonos engageret i dette arbejde?
  Vi har sat USD 1,5 millioner til side til uindskrænkede tilskud til græsrodsbevægelser over de næste tre år. Vi donerer også produkter, giver medarbejdere betaling for frivilligt arbejde og tilbyder endda plads, som f.eks. vores detailhandleres lokaler.
 • Hvor ofte vil du uddele tilskud?
  Tilskud gives på årlig basis.
 • Hvordan ansøger jeg?
  Du kan registrere dig ved at udfylde formularen ovenfor (Bemærk, at dette er ikke en officiel ansøgning). Vi vil udsende en meddelelse om ansøgning i løbet af sommeren 2018.
 • Hvordan vil denne model, hvor der gives små tilskud, gøre en indvirkning?
  Da vi designede vores strategi bag Lyt på en bedre måde, forskede vi en hel del, og - hvad der er mere vigtigt - lyttede til græsrodsbevægelser. Vi stillede spørgsmålet: Hvordan kan Sonos skabe den mest positive indvirkning for dem? Vores fremgangsmåde kom fra disse opdagelser:
  • De ændringer, der varer længst, kommer fra bunden. Hver USD 1, der investeres af tilskudsgivere for at støtte politik, organisere fællesskaber og borgerligt engagement, skaber USD 115 i fordele for fællesskaber iht. National Committee for Responsive Philanthropy.
  • Traditionelle stiftelser af virksomheder støtter uforholdsmæssigt de største ikke-statslige organisationer. Det betyder, at græsrodsbevægelser får for lidt penge. Ca. 2,3 % af organisationer med almennyttige formål modtager 90 % af den totale, almennyttige indtægt i USA, iht. Nonprofit News. Store ikke-statslige organisationer fortjener også vores støtte, men vi ønsker at sigte mod et mere balanceret portefølje, som vi mener vil give mere holdbare ændringer.
  • Fremskridt, baseret på fællesskaber, har særligt brug for støtte. Det var et klart og tydeligt budskab fra vores rundbordsdiskussion med aktivister. Lokale banebrydende personer har ofte svært ved at finde økonomisk støtte.
 • Hvad er forskellen mellem Lyt på en bedre måde og Sonos Cares?
  Lyt på en bedre måde er vores organisations tilskudsgivende motto, laserfokuseret på aktivisme og musik og sonisk kultur. Sonos Cares er vores program for medarbejdere, der gør frivilligt arbejde, dvs. at vores medarbejdere kan bruge tid på deres lokale fællesskaber. Disse to initiativer arbejder hånd i hånd, så de bedre kan opfylde behovene i de organisationer, vi arbejder med.