Centrale mål - Konfrontation af trusler mod musik

Vores mål er at støtte musikere og fremme en ny generation af musikelskere, der er klar til succes i den moderne økonomi. For at konfrontere de stigende trusler, musikere står over for, og opfylde vores mission, vil vi støtte græsrodsorganisationer med fem centrale mål:

  • At bekæmpe musikcensur og fremme ytringsfrihed for uprivilegerede kunstnere.
  • At forsvare musikeres og andre kunstneres digitale rettigheder og adgang til information.
  • At stille lokaler og teknik til rådighed, så musikere kan blive hørt.
  • At støtte musikundervisning i uprivilegerede lokalsamfund.
  • At inspirere den næste generation af kunstnere, teknikere og videnskabsfolk.