Græsrodsnetværk

En del af vores samlede mission går ud på at fremhæve de grupper, vi støtter, på mange forskellige måder – på Sonos' website, via sociale medier, på vores blog og i vores detailbutikker. Hold dig ajour for at få historier og opdateringer om nogle utrolige aktivister og lokalsamfundsledere, som arbejder på at fremme og beskytte musik i vores lokalsamfund dag efter dag. Vi håber på at skabe engagement mellem vores kunder og vores netværk, så du kan bruge denne side som en ressource til at blive direkte involveret.

Sommer 2017: Første runde af tilskud fra Listen Better

Vores indvielsesrunde af tilskud, på 15.000 USD hver, vil støtte disse seks organisationer i deres vigtige arbejde. Læs mere om hver af disse fantastiske grupper, og hvordan du kan blive involveret.

Access Now
New York, NY

Access Now forsvarer og udvider digitale rettigheder for brugere, der sættes under pres, i hele verden. De arbejder på at kombinere innovativ politik, globalt forsvar og direkte teknisk support, og de kæmper for åben og sikker kommunikation for alle.

Access Now's politiske arbejde fokuserer på at udvikle og fremme rettigheder og respektere praksis og politikker. Gruppen søger at fremme love og globale normer, så der skabes en langsigtet systematisk forandring på området for digitale rettigheder og onlinesikkerhed gennem udvikling af indsigtsrige, rettighedsbaserede og veldokumenterede politiske retningslinjer til regeringer, virksomheder og civilsamfund.

I deres arbejde udnytter Access Now et kraftigt brugerengagement, et stærkt visuelt forsvar og en innovativ kampagnetaktik. Deres kampagner bringer vores politiske holdninger og anmodninger direkte ind i parlamenterne og virksomhedernes bestyrelser. De udformer og leverer desuden sikre teknologier, som beskytter brugere, der er i fare, og mobiliserer globale internetbrugere til at lægge pres på dem, der sidder på magten. Access Now leverer også teknologiløsninger og giver direkete råd til brugere i fare under omstændigheder, hvor kommunikationen ikke er åben, fri eller sikker.

Article 19
London, Storbritannien

ARTICLE 19 er en britisk menneskeretsorganisation grundlagt i 1987 med et specifikt mandat og fokus på forsvar og udbredelse af ytringsfrihed og informationsfrihed i hele verden. Gruppen agiterer i samarbejde med partnere i hele verden for retten til at udøve disse rettigheder. Blandt prioriteterne er:

  • At arbejde på ytringsfrihedens vegne, hvor den er truet. Arbejdet omfatter overvågning, forskning, publicering, forsvar, agitation, fastsættelse af standarder og retssager
  • Rådgivning i udviklingen af lovgivningen til at beskytte ytringsfrihed og informationsfrihed i lande, der netop har gennemlevet konflikt, krig og folkedrab
  • Agitation for at sikre pluralisme, uafhængighed og mangfoldighed af synspunkter i medierne
  • Kamp for ytringsfrihed - herunder informationsfrihed - som en grundlæggende menneskerettighed, der er central for beskyttelsen af andre rettigheder
  • At advokere for lovgivning om informationsfrihed for at sikre gennemsigtighed og styrke borgernes deltagelse

Freemuse
København, Danmark

Freemuse mener, at kunst ikke kan anses som en forbrydelse. De er en international menneskerettighedsorganisation, der advokerer for og forsvarer ytringsfrihed hos personer, der skaber kunst i hvilken som helst form, samt personer, der ønsker at nyde og opleve kunstnerisk og kulturelt udtryk. De advokerer for disse friheder – på vegne af berørte kunstnere og publikum – gennem kampagner, handlinger og projekter, der forsøger at beskytte disse værdier og holde de grupper ansvarlige, som er forpligtede til at skabe et sikkert miljø for kunstnerisk arbejde.

Freemuse indledte rejsen i 1998, hvor de fokuserede specifikt på musik og censur af musikere på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen organisation, som kastede lys over disse problemer. Siden da har de udvidet deres mandat, så det dækker alle former for kunst. Freemuse har også "særlig høringsstatus" hos FN's Økonomiske og Sociale Råd, da de forsker og vejleder i problemer med kunstnerisk frihed i hele verden.

Creative Time
New York, NY

I løbet af de sidste fire årtier har Creative Time igangsat og præsenteret ambitiøse offentlige kunstprojekter med tusindvis af kunstnere i New York City, i USA og i hele verden – og nu endda i det ydre rum. Deres arbejde styres af tre nøgleværdier: kunst er vigtig, kunstneres stemmer er med til at forme samfundet, og offentlige områder er steder til kreativt udtryk og ytringsfrihed.

Creative Time roses for de innovative og meningsfulde projekter, de har igangsat – fra Tribute in Light – de to lyskolonner, der belyste Manhatten seks måneder efter 9/11 – til busreklamer, som skaber opmærksomhed omkring HIV – til Paul Chans produktion af Waiting for Godot i New Orleans med mere. De forpligter sig til at præsentere vigtig kunst for vores tid og til at engagere omfattende typer publikum, der bryder geografiske, racemæssige og socioøkonomiske barrierer.

Future of Music Coalition
Washington, DC

Future of Music Coalition (FMC) er en nonprofitorganisation med base i Washington D.C., som støtter et musikalsk økosystem, hvor kunstnere trives og kompenseres retfærdigt og gennemsigtigt for deres arbejde.

Musik drejer sig om mere end handel og underholdning – det drejer sig om at skabe fællesskaber og kommunikere på en kreativ måde. I en tid, hvor udtryksfrihed står overfor nye trusler, er det vigtigere end nogensinde at sikre, at forskellige kunstnere har mulighed for at udtrykke sig frit, nå publikum og opbygge bæredygtige karrierer, fra studiet til scenen og videre.

FMC arbejder mod dette mål gennem unik forskning, undervisningsressourcer, der hjælper kunstnere med at finde rundt i skiftende forretningsmodeller, og direkte forsvar for at sikre, at musikernes stemme bliver hørt inden for alle de områder, der påvirker deres liv og levebrød. Fra ytringsfrihed til et sundhedssystem, der er til at betale. Fra kunststøtte til netneutralitet. Fra ophavsret til medieejerskab. FCM er en uafhængig stemme for musikere inden for alle genrer.

Index on Censorship
London, Storbritannien

Index on Censorship er en nonprofitorganisation, der kæmper for og forsvarer de grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed i hele verden. De publicerer værker af censurerede forfattere og kunstnere, promoverer debat og overvåger trusler mod talefrihed. Index yder direkte støtte til grupper og enkeltpersoner, der udsættes for censur, gennem kampagner og deres "Freedom of Expression Awards Fellowship".