Her hos Sonos vil vi gerne lytte, lære og opbygge et fællesskab for at fremme og beskytte musikkens fremtid. Ved hjælp af vores virksomhed kan vi støtte dem, der konfronterer trusler mod musik og arbejde på at gøre musik til en central del af alles dagligdag.


Kontakt os

Vi vil gerne høre fra nonprofit-organisationer overalt i verden med fokus på vores centrale mål for Listen Better:

  • At bekæmpe musikcensur og fremme ytringsfrihed for uprivilegerede kunstnere.
  • At forsvare musikeres og andre kunstneres digitale rettigheder og adgang til information.
  • At stille lokaler og teknik til rådighed, så musikere kan blive hørt.
  • At støtte musikundervisning i uprivilegerede lokalsamfund.
  • At inspirere den næste generation af kunstnere, teknikere og videnskabsfolk.

Vi er i færd med at opbygge vores proces for ansøgning om tilskud, som åbner i starten af 2018. Indtil videre beder vi dig udfylde denne formular og fortælle os lidt om din organisation, så vi kan få noget at vide om jeres arbejde og kontakte dig i forbindelse med fremtidige muligheder for ansøgning om finansiering. Du vil snart høre fra vores team!