SONOS TRADE UP-PROGRAM
VILKÅR OG BETINGELSER

Senest opdateret: Juni 2020

BESKRIVELSE AF PROGRAMMET

Sonos Trade Up-opgraderingsprogrammet ("Trade Up-opgraderingsprogrammet") starter den 9. marts 2020 cirka klokken 20 dansk tid og slutter, når Sonos Inc. meddeler dette ("kampagneperioden"). Kunder, der ejer kvalificerende produkter (som defineret nedenfor), er kvalificerede til at modtage en rabatkode til en rabat på tredive procent (30%) på et nyt Sonos-produkt på https://www.sonos.com med forbehold for de nedenfor angivne begrænsninger ("rabatkoden"). Ved at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet accepterer hver deltager ubetinget nærværende vilkår og betingelser og beslutninger taget af Sonos Inc. og Sonos Inc.'s helejede datterselskaber og udpegede repræsentanter, som skal være endelige og bindende i alle henseender, og indvilliger i at overholde og rette sig efter disse. Alle oplysninger eller instrukser offentliggjort af Sonos Inc., som har hjemsted på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller Sonos Inc.'s helejede datterselskaber (under et betegnet "Sonos") om Trade Up-opgraderingsprogrammet, udgør en del af vilkårene og betingelserne.

Sonos kan efter eget skøn ajourføre, ændre eller suspendere nærværende vilkår og betingelser eller bringe dem til ophør til enhver tid eller bringe Trade Up-opgraderingsprogrammet til ophør ved at ajourføre “Sidste ajourføring”-datoen øverst på nærværende Trade Up-opgraderingsprogramside og ved at opslå en meddelelse om en denne ajourføring, ændring, suspension eller afslutning eller dette ophør på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. Du bedes gennemlæse dem regelmæssigt.

KVALIFICERING

Kun lovlige indbyggere i de halvtreds (50) amerikanske stater, District of Columbia, Australien, Belgien, Canada, Schweiz, Tyskland, Østrig, Danmark, Finland, Spanien, Frankrig, Storbritannien og Nordirland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Sverige, Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Guernsey, Kroatien, Jersey, Litauen, Luxembourg, Letland, Malta, Rumænien, Slovenien og Slovakiet (under et betegnet "områderne"), som på tidspunktet for deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet 1) befinder sig i et af områderne og 2) er mindst atten (18) år gammel, er kvalificerede til at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet og indløse en rabatkode. Trade Up-opgraderingsprogrammet er ugyldigt, hvor det er forbudt. Hvis et kvalificeret produkt tidligere har været gennem Trade Up-programmet, og en rabatkode blev udstedt for det pågældende produkt, er det ikke berettiget til nogen rabatkode, og ingen yderligere rabatkoder vil blive udstedt for produktet.

SÅDAN FUNGERER DET

 1. Besøg https://www.sonos.com/tradeup for at få mere at vide om programmet.
 2. Log ind på din Sonos-konto (“din konto”) på https://www.sonos.com.
 3. Se de produkter, der er registreret i din konto, under System-fanen. Produkter, der er kvalificerede til Trade Up-opgraderingsprogrammet, er tydeligt markeret i din konto. Naviger til Trade Up-fanen i din konto, og følg instruktionstrinnene for hvert kvalificerende produkt. Du bliver bedt om at acceptere disse vilkår og betingelser for at modtage rabatkoden.
 4. Din rabatkode vil kunne ses og være til rådighed til brug på et hvilket som helst tidspunkt, du er logget ind på “Min Konto”-delen af sonos.com.

RABATKODE

Når du har accepteret Trade Up-opgraderingsprogrammets vilkår og betingelser, modtager du en rabatkode i “Min Konto”-delen af sonos.com. Rabatkoden er kun gyldig på https://www.sonos.com og udløber ikke, før den er brugt. Rabatten kan kun bruges én gang og kan bruges til ét (1) produkt til normalpris på sonos.com med visse produktbegrænsninger som angivet nedenfor. Rabatkoden kan ikke kombineres med andre kampagner, rabatter eller særpriser og må ikke bruges til gavekort, istandsatte produkter eller tredjepartsprodukter.

Uagtet det ovenstående, vil kunder, der udskifter et Bridge-produkt, modtage en rabatkode, der kun gælder for køb af ét (1) Boost-produkt til normalpris på sonos.com. Rabatkoden gælder ikke til andre produkter. Alle andre ovenfor nævnte restriktioner, kvalifikationer og eksklusioner for en rabat er gældende.

KVALIFICERENDE PRODUKTER

Følgende Sonos-produkter, som ikke tidligere har været gennem Trade Up-programmet og/eller Trade Up-opgraderingsprogrammet (“kvalificerede produkter”) er kvalificerede til en rabatkode:

 • CR200
 • PLAY:5, GEN 1.
 • Visse CONNECT-modeller, herunder ZP80 og ZP90
 • Visse CONNECT:AMP-modeller, herunder ZP100 og ZP120
 • BRIDGE, BR100

DU KAN IKKE FINDE MODELNUMRE UDVENDIGT PÅ CONNECT- OG CONNECT:AMP-PRODUKTER. FOR AT FÅ BEKRÆFTET OM DIT CONNECT- ELLER CONNECT:AMP-PRODUKT ER KVALIFICERET TIL DELTAGELSE I TRADE UP-OPGRADERINGSPROGRAMMET, KAN DU LOGGE IND PÅ DIN KONTO PÅ SONOS.COM OG SE, OM PRODUKTET ER KVALIFICERET, UNDER SYSTEM- ELLER TRADE UP-OPGRADERINGSFANEN ELLER KONTAKTE KUNDESERVICE.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Ved at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet accepterer du, at Sonos (A) ikke er ansvarlig eller har erstatningsansvar for og hermed frigøres for alle omkostninger, tab eller skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, død eller personskade, der helt eller delvist direkte eller indirekte skyldes deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet, og (B) ikke udtrykkeligt eller underforstået faktisk eller retsligt har fremsat nogen erklæring, tilkendegivelse eller garanti i forhold til din Sonos-enhed som følge af din accept af vilkårene og betingelserne for at modtage en rabatkode.

Sonos forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere ethvert individ, der er blevet opdaget i at manipulere Trade Up-opgraderingsprogrammet eller driften af en rabatkode eller https://www.sonos.com, overtræde nærværende vilkår og betingelser eller handle på en forstyrrende måde eller med den hensigt at forstyrre eller underminere Trade Up-opgraderingsprogrammets legitime drift eller irritere, fornærme, true eller chikanere en anden person, og Sonos forbeholder sig ret til at søge erstatning eller andre retsmidler fra en sådan person i lovens fuldeste udstrækning.

I tilfælde af at Sonos forhindres i at udstede rabatkoder eller administrere og gennemføre Trade Up-opgraderingsprogrammet som påtænkt i nærværende på grund af en begivenhed uden for Sonos' rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, storm, oversvømmelse, jordskælv, eksplosion, ulykker, offentlig uorden, civile uroligheder, sygdomsudbrud, sabotage, terrorhandlinger, krigshandlinger (erklærede eller ikke erklærede), mangel på arbejdskraft, optøjer, force majeure, samfundsfjenders handlinger, svigt af satellitter eller udstyr, kendelser fra en domstol eller jurisdiktion eller anden årsag, som ikke med rimelighed er inden for Sonos' kontrol, (hver især en "force majeure"-hændelse eller -begivenhed), har Sonos ret til at ændre eller suspendere Trade Up-opgraderingsprogrammet eller bringe det til ophør i henhold til en eventuelt påkrævet myndighedsgodkendelse.

Alle personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Trade Up-opgraderingsprogrammet, bruges i overensstemmelse med Sonos' privatlivspolitik, som findes på www.sonos.com/legal/privacy.

ALLE PROBLEMER OG SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FORTOLKNING, GYLDIGHED, UDLÆGNING OG RETSKRAFTIGHED AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER DELTAGERES ELLER SONOS' RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED TRADE UP-OPGRADERINGSPROGRAMMET SKAL REGULERES AF OG FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONAL LOVGIVNING I DELSTATEN CALIFORNIEN UDEN ANVENDELSE AF NOGET LOVVALG ELLER NOGEN LOVREGLER FOR TVISTER ELLER BESTEMMELSER, DER VILLE MEDFØRE ANVENDELSE AF ANDRE STATERS ELLER LANDES LOVGIVNING. DIN LOKALE LOVGIVNING FOR FORBRUGERBESKYTTELSE KAN VÆRE GÆLDENDE. SONOS BEGRÆNSER PÅ INGEN MÅDE DE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE I HENHOLD TIL EN SÅDAN LOVGIVNING.

Ved at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet forstår og accepterer du, at du ikke har nogen ret til at forhindre eller begrænse udviklingen, produktionen, annonceringen, promoveringen, distributionen eller udnyttelsen af Trade Up-opgraderingsprogrammet eller nogen anden af Sonos' forretninger eller projekter.

Med undtagelse af hvor det er forbudt, accepterer du ved deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet, at: (a) alle tvister, erstatningskrav og søgsmålsgrunde, som udspringer fra eller er forbundet med Trade Up-opgraderingsprogrammet, skal løses individuelt uden anvendelse af nogen form for kollektivt søgsmål og udelukkende ved voldgift i henhold til American Arbitration Associations erhvervsmæssige voldgiftsregler, (b) alle erstatningskrav, domme og erstatninger skal begrænses til de faktisk påløbne direkte udgifter (dvs. kun udgifter i forbindelse med deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet) men under ingen omstændigheder indbefatte advokatsalærer, og (c) du hermed giver afkald på alle rettigheder til at gøre krav på pønalt begrundet eller diverse erstatning og følgeskadeerstatning. Hvis det konstateres af en domstol med kompetent jurisdiktion, at nogen bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse adskilles fra resten af nærværende vilkår og betingelser, som i øvrigt vil forblive i kraft og stadig have retsvirkning.

Hvis nogen del af nærværende vilkår og betingelser anses for at være ugyldig eller på anden måde uden retskraft eller ulovlig, skal resten af nærværende vilkår og betingelser stadig have retskraft og fortolkes i henhold til disses bestemmelser, som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelse eller den ugyldige eller ulovlige del af en bestemmelse ikke fandtes i nærværende.

Nærværende vilkår og betingelser vil blive bekendtgjort på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms i kampagneperioden og i mindst seks uger derefter.

SONOS TRADE UP-PROGRAM
VILKÅR OG BETINGELSER

Senest opdateret: Marts 2020

BESKRIVELSE AF PROGRAMMET

Sonos Trade Up-opgraderingsprogrammet ("Trade Up-opgraderingsprogrammet") starter den 9. marts 2020 cirka klokken 20 dansk tid og slutter, når Sonos Inc. meddeler dette ("kampagneperioden"). Kunder, der ejer kvalificerende produkter (som defineret nedenfor), er kvalificerede til at modtage en rabatkode til en rabat på tredive procent (30%) på et nyt Sonos-produkt på https://www.sonos.com med forbehold for de nedenfor angivne begrænsninger ("rabatkoden"). Ved at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet accepterer hver deltager ubetinget nærværende vilkår og betingelser og beslutninger taget af Sonos Inc. og Sonos Inc.'s helejede datterselskaber og udpegede repræsentanter, som skal være endelige og bindende i alle henseender, og indvilliger i at overholde og rette sig efter disse. Alle oplysninger eller instrukser offentliggjort af Sonos Inc., som har hjemsted på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller Sonos Inc.'s helejede datterselskaber (under et betegnet "Sonos") om Trade Up-opgraderingsprogrammet, udgør en del af vilkårene og betingelserne.

Sonos kan efter eget skøn ajourføre, ændre eller suspendere nærværende vilkår og betingelser eller bringe dem til ophør til enhver tid eller bringe Trade Up-opgraderingsprogrammet til ophør ved at ajourføre “Sidste ajourføring”-datoen øverst på nærværende Trade Up-opgraderingsprogramside og ved at opslå en meddelelse om en denne ajourføring, ændring, suspension eller afslutning eller dette ophør på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. Du bedes gennemlæse dem regelmæssigt.

KVALIFICERING

Kun lovlige indbyggere i de halvtreds (50) amerikanske stater, District of Columbia, Australien, Belgien, Canada, Schweiz, Tyskland, Østrig, Danmark, Finland, Spanien, Frankrig, Storbritannien og Nordirland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Sverige, Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Guernsey, Kroatien, Jersey, Litauen, Luxembourg, Letland, Malta, Rumænien, Slovenien og Slovakiet (under et betegnet "områderne"), som på tidspunktet for deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet 1) befinder sig i et af områderne og 2) er mindst atten (18) år gammel, er kvalificerede til at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet og indløse en rabatkode. Trade Up-opgraderingsprogrammet er ugyldigt, hvor det er forbudt. Hvis et kvalificeret produkt tidligere har været gennem Trade Up-programmet, og en rabatkode blev udstedt for det pågældende produkt, er det ikke berettiget til nogen rabatkode, og ingen yderligere rabatkoder vil blive udstedt for produktet.

SÅDAN FUNGERER DET

 1. Besøg https://www.sonos.com/tradeup for at få mere at vide om programmet.
 2. Log ind på din Sonos-konto (“din konto”) på https://www.sonos.com.
 3. Se de produkter, der er registreret i din konto, under System-fanen. Produkter, der er kvalificerede til Trade Up-opgraderingsprogrammet, er tydeligt markeret i din konto. Naviger til Trade Up-fanen i din konto, og følg instruktionstrinnene for hvert kvalificerende produkt. Du bliver bedt om at acceptere disse vilkår og betingelser for at modtage rabatkoden.
 4. Din rabatkode vil kunne ses og være til rådighed til brug på et hvilket som helst tidspunkt, du er logget ind på “Min Konto”-delen af sonos.com.

RABATKODE

Når du har accepteret Trade Up-opgraderingsprogrammets vilkår og betingelser, modtager du en rabatkode i “Min Konto”-delen af sonos.com. Rabatkoden er kun gyldig på https://www.sonos.com og udløber ikke, før den er brugt. Rabatten kan kun bruges én gang og kan bruges til ét (1) produkt til normalpris på sonos.com med visse produktbegrænsninger som angivet nedenfor. Rabatkoden kan ikke kombineres med andre kampagner, rabatter eller særpriser og må ikke bruges til gavekort, istandsatte produkter eller tredjepartsprodukter.

KVALIFICERENDE PRODUKTER

Følgende Sonos-produkter, som ikke tidligere har været gennem Trade Up-programmet og/eller Trade Up-opgraderingsprogrammet (“kvalificerede produkter”) er kvalificerede til en rabatkode:

 • CR200
 • PLAY:5, GEN 1.
 • Visse CONNECT-modeller, herunder ZP80 og ZP90
 • Visse CONNECT:AMP-modeller, herunder ZP100 og ZP120

DU KAN IKKE FINDE MODELNUMRE UDVENDIGT PÅ CONNECT- OG CONNECT:AMP-PRODUKTER. FOR AT FÅ BEKRÆFTET OM DIT CONNECT- ELLER CONNECT:AMP-PRODUKT ER KVALIFICERET TIL DELTAGELSE I TRADE UP-OPGRADERINGSPROGRAMMET, KAN DU LOGGE IND PÅ DIN KONTO PÅ SONOS.COM OG SE, OM PRODUKTET ER KVALIFICERET, UNDER SYSTEM- ELLER TRADE UP-OPGRADERINGSFANEN ELLER KONTAKTE KUNDESERVICE.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

VED AT DELTAGE I TRADE UP-PROGRAMMET GIVER DU AFKALD PÅ ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVPLIGTIGE OG ANDRE GARANTIER RELATERET TIL SONOS-ENHEDEN, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE OG DEN UNDERFORSTÅEDE BETINGELSE TILFREDSSTILLENDE KVALITET.

Ved at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet accepterer du, at Sonos (A) ikke er ansvarlig eller har erstatningsansvar for og hermed frigøres for alle omkostninger, tab eller skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, død eller personskade, der helt eller delvist direkte eller indirekte skyldes deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet, og (B) ikke udtrykkeligt eller underforstået faktisk eller retsligt har fremsat nogen erklæring, tilkendegivelse eller garanti i forhold til din Sonos-enhed som følge af din accept af vilkårene og betingelserne for at modtage en rabatkode.

Sonos forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere ethvert individ, der er blevet opdaget i at manipulere Trade Up-opgraderingsprogrammet eller driften af en rabatkode eller https://www.sonos.com, overtræde nærværende vilkår og betingelser eller handle på en forstyrrende måde eller med den hensigt at forstyrre eller underminere Trade Up-opgraderingsprogrammets legitime drift eller irritere, fornærme, true eller chikanere en anden person, og Sonos forbeholder sig ret til at søge erstatning eller andre retsmidler fra en sådan person i lovens fuldeste udstrækning.

I tilfælde af at Sonos forhindres i at udstede rabatkoder eller administrere og gennemføre Trade Up-opgraderingsprogrammet som påtænkt i nærværende på grund af en begivenhed uden for Sonos' rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, storm, oversvømmelse, jordskælv, eksplosion, ulykker, offentlig uorden, civile uroligheder, sygdomsudbrud, sabotage, terrorhandlinger, krigshandlinger (erklærede eller ikke erklærede), mangel på arbejdskraft, optøjer, force majeure, samfundsfjenders handlinger, svigt af satellitter eller udstyr, kendelser fra en domstol eller jurisdiktion eller anden årsag, som ikke med rimelighed er inden for Sonos' kontrol, (hver især en "force majeure"-hændelse eller -begivenhed), har Sonos ret til at ændre eller suspendere Trade Up-opgraderingsprogrammet eller bringe det til ophør i henhold til en eventuelt påkrævet myndighedsgodkendelse.

Alle personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Trade Up-opgraderingsprogrammet, bruges i overensstemmelse med Sonos' privatlivspolitik, som findes på www.sonos.com/legal/privacy.

ALLE PROBLEMER OG SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FORTOLKNING, GYLDIGHED, UDLÆGNING OG RETSKRAFTIGHED AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER DELTAGERES ELLER SONOS' RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED TRADE UP-OPGRADERINGSPROGRAMMET SKAL REGULERES AF OG FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONAL LOVGIVNING I DELSTATEN CALIFORNIEN UDEN ANVENDELSE AF NOGET LOVVALG ELLER NOGEN LOVREGLER FOR TVISTER ELLER BESTEMMELSER, DER VILLE MEDFØRE ANVENDELSE AF ANDRE STATERS ELLER LANDES LOVGIVNING. DIN LOKALE LOVGIVNING FOR FORBRUGERBESKYTTELSE KAN VÆRE GÆLDENDE. SONOS BEGRÆNSER PÅ INGEN MÅDE DE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE I HENHOLD TIL EN SÅDAN LOVGIVNING.

Ved at deltage i Trade Up-opgraderingsprogrammet forstår og accepterer du, at du ikke har nogen ret til at forhindre eller begrænse udviklingen, produktionen, annonceringen, promoveringen, distributionen eller udnyttelsen af Trade Up-opgraderingsprogrammet eller nogen anden af Sonos' forretninger eller projekter.

Med undtagelse af hvor det er forbudt, accepterer du ved deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet, at: (a) alle tvister, erstatningskrav og søgsmålsgrunde, som udspringer fra eller er forbundet med Trade Up-opgraderingsprogrammet, skal løses individuelt uden anvendelse af nogen form for kollektivt søgsmål og udelukkende ved voldgift i henhold til American Arbitration Associations erhvervsmæssige voldgiftsregler, (b) alle erstatningskrav, domme og erstatninger skal begrænses til de faktisk påløbne direkte udgifter (dvs. kun udgifter i forbindelse med deltagelse i Trade Up-opgraderingsprogrammet) men under ingen omstændigheder indbefatte advokatsalærer, og (c) du hermed giver afkald på alle rettigheder til at gøre krav på pønalt begrundet eller diverse erstatning og følgeskadeerstatning. Hvis det konstateres af en domstol med kompetent jurisdiktion, at nogen bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse adskilles fra resten af nærværende vilkår og betingelser, som i øvrigt vil forblive i kraft og stadig have retsvirkning.

Hvis nogen del af nærværende vilkår og betingelser anses for at være ugyldig eller på anden måde uden retskraft eller ulovlig, skal resten af nærværende vilkår og betingelser stadig have retskraft og fortolkes i henhold til disses bestemmelser, som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelse eller den ugyldige eller ulovlige del af en bestemmelse ikke fandtes i nærværende.

Nærværende vilkår og betingelser vil blive bekendtgjort på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms i kampagneperioden og i mindst seks uger derefter.