Returer och garanti

Returer, byten och återbetalningar

Produkter som inköps direkt från Sonos (antingen per telefon eller från onlinebutiken) går att skicka tillbaka under två olika omständigheter:

 • Garanti – Inom två (2) år från datum för ursprunglig leverans för en defekt* eller inom 100 dagar från datum för ursprunglig leverans av valfri orsak.**
 • Produkter som inköpts via auktoriserad Sonos-handlare måste returneras till sådan återförsäljare som i sin tur talar direkt med Sonos om returer, byten och/eller återbetalningar. Kontakta din auktoriserade handlare om deras policy om returer och byten.*

* Sonos produktgaranti gäller inte Sonos-produkter som inköps från en ej auktoriserad säljare, såvida inte garantin uttryckligen överförs från den ursprungliga inköparen. Klicka här för en lista med auktoriserade återförsäljare.

** Policyn för 100-dagarsretur gäller endast Sonos-produkter som inköps direkt från Sonos (antingen per telefon eller via onlinebutiken).

Följande information styr returer av produkter som inköpts direkt från Sonos (antingen per telefon eller via onlinebutiken):

Överst på sidan

Garantireturer

Om du upptäcker vad du tror är en produktdefekt i någon Sonos-produkt ska du kontakta Sonos Support. Vår kundsupportpersonal finns tillgänglig under supportöppettiderna (klicka här för öppettider) för att bistå dig med att diagnostisera och åtgärda eventuella problem som du får vid användningen av din Sonos-produkt. Om vi inte kan hjälpa dig att åtgärda problemet per telefon kan du vara berättigad till en utbytesprodukt under villkoren i Sonos begränsade garanti. Bytesprodukter kan innefatta renoverade Sonos-produkter som har omcertifierats så att de överensstämmer med produktens specifikationer.

Överst på sidan

Garantitäckning och -exklusioner

Sonos begränsade garanti täcker defekter i material och utförande i varje Sonos-produkt som du köper under den gällande garantiperioden, med förbehåll för vissa undantag. Sonos garantiperiod är två (2) år från det datum vi skickar Sonos-produkten ifråga till dig, enligt vad som fastställs av datum på packsedeln eller fakturan. Garantiperioden förlängs inte om vi reparerar eller ersätter en produkt under garanti. Sonos kan ändra tillgången till begränsade garantier, efter vårt gottfinnande, men eventuella ändringar som vi gör kommer inte att tillämpas retroaktivt. Mer detaljerad information om den begränsade garantin finns i licensavtalet i dokumentationen till din produkt. Observera att vi inte tillhandahåller garantitäckning för:

Problem som uppstår från externa orsaker som olycka, missförhållande eller felaktig användning

Användning som inte sker i enlighet med Sonos produktinstruktioner

Produkter med serienummer som saknas eller serienummer som ändrats

Produkter vars höljen har öppnats eller på annat sätt manipulerats

Problem som orsakats av att tillbehör, delar eller komponenter från tredje part använts

Produkter som inköpts utanför EU-regionen

Sonos garanterar inte att dess produkter kommer att fungera utan avbrott eller kommer att vara felfria eller att alla fel går att korrigera. Sonos enda ansvar, och din enda gottgörelse, för brott mot den begränsade garantin kommer att vara reparation eller utbyte av produkten ifråga eller, om inget av föregående rimligen finns tillgängligt, en återbetalning av det belopp som du betalat, minus de belopp som går att tillskriva din tidigare användning.

Förutom enligt vad som uttryckligen uppges i licensavtalet utställer Sonos inga garantier, varken uttryckta, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på dess produkter. Sonos och dess leverantörer frånsäger sig härmed specifikt alla andra uttryckta, lagstadgade och underförstådda garantier och villkor, inklusive de underförstådda garantierna för säljbarhet, passning för ett visst syfte, icke-intrång och det underförstådda villkoret för tillfredsställande kvalitet. Förutom enligt vad som uttryckligen uppges i licensavtalet tillhandahålls produkter "i befintligt skick" utan garanti. Du antar allt ansvar för valet av en produkt för att nå dina avsedda resultat, och för installationen och användningen av produkten. Vissa jurisdiktionsområden tillåter ingen begränsning av underförstådda garantier och därför kanske inte föregående ansvarsfriskrivning gäller dig. I alla fall begränsas eventuella underförstådda garantier som kan finnas under lagarna i din jurisdiktion till den ettårsperiod två (2) som uppges i den begränsade garantin.

Under vissa omständigheter kan lokala lagar och/eller förordningar ge lagstadgade rättigheter som överskrider Sonos ettåriga produktgaranti. Sonos kommer att följa sådana eventuella förordningar som kräver utökade garantirättigheter.

Överst på sidan

Instruktioner för garantireturer

Skicka tillbaka en produkt genom att följa dessa enkla steg:

 • Kontakta Sonos support

 • Begär en RMA

  Om vår kundsupportpersonal vid diagnosen av rapporterade prestandaproblem i en eller flera av dina Sonos-produkter fastställer att din eller dina produkter är kvalificerade för en retur under garantin initieras en RMA-begäran (Return Merchandise Authorization, returgodkännande) och ett unikt RMA-nummer skickas till dig via e-post. Varje retur under den begränsade garantin måste ha ett associerat (RMA-) nummer.

 • Erhåll dina returanvisningar

  Sonos säljorganisation kommer att kontakta dig inom 24 arbetstimmar med garantistatus för din defekta enhet och fullständiga returanvisningar.

  Om vi fastställer att problemet med din eller dina produkter inte omfattas av den begränsade garantin kommer vi att debitera det då aktuella standardpriset för den eller de gällande produkterna.

 • Använd de ursprungliga lådorna från Sonos

  Om möjligt ska alla Sonos-enheter returneras i den ursprungliga förpackningen tillsammans med allt innehåll. Se till att alla tidigare fraktetiketter och/eller andra märkningar har avlägsnats eller helt och hållet täckts över.

 • Använd en elektronisk transportetikett från Sonos för förbetalda returer

  Försäkra dig om framgångsrik leverans genom att skicka returprodukter med den förbetalda transportetiketten för returer som Sonos har skickat till dig via e-post. Sonos kommer inte att vara ansvarigt för returnerade produkter som skickas med ett annat transportföretag eller en annan transportetikett. Det är avsändarens ansvar att behålla en kopia av transportetiketten med gällande spårningsnummer undertecknat av en agent för transportföretaget som bevis på att innehavet av sändningen med returprodukterna överförts till transportföretaget. Du har 14 dagar på dig från datumet för RMA-begäran att returnera din ursprungliga produkt.

 • Ta emot din ersättning

  Din eller dina produkter kommer att skickas efter mottagande och inspektion av din eller dina ursprungliga produkter.

  Som en del av vår returprocess får du ett e-postmeddelande som informerar dig om att din ersättningsorder har lagts in och ytterligare ett e-postmeddelade som informerar dig om att din produkt har skickats.

Överst på sidan

Överföring av begränsad garanti

Begränsade garantier för Sonos-produkter får överlåtas under garantiperioden om den nuvarande ägaren överför ägarskapet för produkter och registrerar överlåtelsen hos oss. Produkterna måste vara registrerade av både den tidigare och den nya ägaren för att överlåtelsen av den begränsade garantin ska gälla.

Överst på sidan

Problem som inte täcks av garantin

Om vi fastställer att problemet inte täcks av den begränsade garantin kommer vi att informera dig om detta och om tjänst- eller ersättningsalternativ som du har tillgång till på avgiftsbasis.

Överst på sidan

Rättighet till retur inom 100 dagar

Om du inte är fullständigt nöjd med din Sonos-produkt under den 100-dagarsperiod som följer på ursprungligt sändningsdatum kontaktar du Sonos Support. Vår kundsupportpersonal finns tillgänglig under supportöppettiderna för att se till att du har alla möjligheter att njuta av fördelarna med Sonos Digital Music System. Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med ditt inköp följer du stegen nedan för att få en återbetalning av ditt inköpspris.

Policy för 100-dagarsretur gäller endast Sonos-produkter som inköps direkt från Sonos (antingen per telefon eller via onlinebutiken).

Observera att endast produkter i originalpaketeringen med allt material och i nytt eller som nytt skick är kvalificerade för 100-dagarsåterbetalningen.

Överst på sidan

Instruktioner för returer inom 100 dagar

Skicka tillbaka en produkt genom att följa dessa enkla steg:

 • Kontakta Sonos support

 • Begär en RMA

  Om vår kundsupportpersonal vid diagnosen av rapporterade prestandaproblem i en eller flera av dina Sonos-produkter fastställer att din eller dina produkter är kvalificerade för en retur under garantin initieras en RMA-begäran (Return Merchandise Authorization, returgodkännande) och ett unikt RMA-nummer skickas till dig via e-post. Varje retur under den begränsade garantin måste ha ett associerat (RMA-) nummer.

 • Erhåll dina returanvisningar

  Sonos säljorganisation kommer att kontakta dig inom 24 arbetstimmar med garantistatus för din defekta enhet och fullständiga returanvisningar.

  Om vi fastställer att problemet med din eller dina produkter inte omfattas av den begränsade garantin kommer vi att debitera det då aktuella standardpriset för den eller de gällande produkterna.

 • Använd de ursprungliga lådorna från Sonos

  Om möjligt ska alla Sonos-enheter returneras i den ursprungliga förpackningen tillsammans med allt innehåll. Se till att alla tidigare fraktetiketter och/eller andra märkningar har avlägsnats eller helt och hållet täckts över.

 • Ta emot din återbetalning

  När returen har mottagits och det verifierats att den uppfyller alla ovanstående villkor, väntar du mellan 10 och 15 arbetsdagar från mottagandedatum tills dess att krediten visas på ditt konto. Kredit kommer endast att utfärdas till betalningsmetod eller kreditkort som använts för ditt ursprungliga inköp. Sonos kommer inte att återbetala kostnader eller avgifter för ursprunglig frakt eller för returfrakten.

Överst på sidan