Returvarer og garanti

Returvarer, erstatningsvarer og refundering

Produkter, kjøpt direkte fra Sonos eller fra en autorisert Sonos-forhandler, kan returneres under to forskjellige omstendigheter:

 • Innen 2 år etter den opprinnelige leveringsdatoen for en defekt*, eller
 • Innen 100 dager etter den opprinnelige leveringsdatoen uansett årsak**

* Sonos sin produktgaranti gjelder ikke Sonos-produkter, fra en uautorisert selger, med mindre garantien er uttrykkelig overdratt fra den opprinnelige kjøper.

** 100-dagers returrett gjelder utelukkende for Sonos-produkter som er kjøpt direkte fra Sonos (enten over telefon eller netthandelen).

Følgende informasjon regulerer returnering av produkter som er kjøpt direkte fra Sonos (enten via telefon eller netthandelen):

Tilbake til toppen

Returvarer under garanti

Hvis du oppdager hva du mener er en produktfeil i et Sonos-produkt, ber vi om at du kontakter Sonos Support på +49(0)1803 447000. Vårt kundesupportpersonell er tilgjengelig under supportåpningstidene (klikk her for å se åpningstider), og kan hjelpe deg med å diagnostisere og løse eventuelle problemer du kan møte på ved bruk av Sonos-produktet ditt. Dersom vi ikke kan hjelpe deg med å løse problemet over telefonen, kan du ha rett til et erstatningsprodukt i henhold til vilkårene i Sonos sin begrensede garanti. Erstatningsproduktet kan omfatte reparerte Sonos-produkter som har blitt resertifisert til å møte produktspesifikasjonene.

Tilbake til toppen

Garantidekning og unntak

Sonos sin begrensede garanti dekker feil på materialer og utførelse for ethvert Sonos-produkt som du kjøper i den gjeldende garantiperioden, underlagt enkelte unntak. Sonos sin garantiperiode er to år fra forsendelsesdato for det gjeldende Sonos-produkt, som fastslått av pakkseddel eller faktura. Garantiperioden forlenges ikke dersom vi reparerer eller erstatter et produkt i garantiperioden. Sonos kan etter eget skjønn endre tilgjengeligheten av begrensede garantier, men eventuelle endringer vi gjør, får ikke tilbakevirkende kraft. Du kan finne mer detaljert informasjon om den begrensede garantien i lisensavtalen i dokumentasjonen som leveres med produktet. Vær oppmerksom på at vi ikke tilbyr garanti for:

Problemer som forårsakes av eksterne faktorer, som f.eks. uhell eller misbruk

Bruk som ikke er i overensstemmelse med Sonos sine produktinstruksjoner

Produkter med manglende eller endrede serienumre

Produkter som har blitt åpnet eller på annen måte tuklet med

Problemer som forårsakes av tilbehør, reservedeler eller komponenter fra tredjeparter

Sonos garanterer ikke at deres produkter vil fungere uten avbrudd eller være feilfrie, eller at alle feil vil bli korrigert. Sonos sitt eneste ansvar, og ditt eneste rettsmiddel, for brudd på den begrensede garantien vil være reparasjon eller erstatning av det gjeldende produktet, eller, hvis ingen av de foregående er innen for rimelighetens grenser, en tilbakebetaling av det beløpet som du har betalt, fratrukket beløp som kan tilskrives din tidligere bruk.

Utenom hva som uttrykkelig fremgår av lisensavtalen, gir Sonos ingen garanti, verken uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annen måte, for sine produkter. Sonos og dets leverandører fraskriver seg herved ethvert annet uttrykkelig, lovbestemt eller underforstått ansvar og betingelser, herunder underforståtte garantier om omsettelighet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse og det underforståtte vilkår om tilfredsstillende kvalitet. Utenom hva som er uttrykkelig fremgått av lisensavtalen, leveres produktene på "som de er"-basis uten garanti. Du bærer hele ansvaret for valg av produkter til å oppnå det forventede resultatet samt for montering og anvendelse av produktet. Noen jurisdiksjoner tillater ikke en begrensning på indirekte garantier og derfor kan det hende at den foregående frasigelsen ikke gjelder for deg. I ethvert tilfelle, alle indirekte garantier som kan eksistere under lovene i din jurisdiksjon er begrenset til den perioden på to (2) år som er fremstilt i den begrensede garantien.

Tilbake til toppen

Instruksjoner for returvarer for garanti

Du kan returnere et produkt ved å følge disse enkle trinnene:

 • Kontakt Sonos-support

 • Be om et RMA

  Hvis supportpersonalet ved en diagnose av det rapporterte ytelsesproblemet for Sonos-produktene dine fastslår at produktene dine er kvalifiserer for returnering under garantien, startes en Return Merchandise Authorization (RMA)-forespørsel og du vil få tilsendt et unikt RMA-nummer via e-post. Enhver returnering under den begrensede garantien skal være tilknyttet et (RMA)-nummer.

 • Bruk originale Sonos-esker

  Alle produkter skal returneres i den originale emballasjen med alt innhold som fulgte med. Sørg for at tidligere transportmerker eller andre merker er fjernet eller helt dekket til. Legg merke til at manglende evne til å returnere alle elementer som ble levert med produktet, eller returnering av produktet uten produsentens emballasje, kan resultere i at produktet returneres til deg på din bekostning.

 • Bruk en forhåndsbetalt, elektronisk Sonos-returpakkeseddel

  For at sikre riktig mottak, skal returnerte produkter sendes ved hjelp av den forhåndsbetalte returpakkeseddelen som Sonos sender deg på e-post. Sonos er ikke ansvarlige for returnerte produkter som sendes med en annen transportør eller pakkseddel. Det er avsenderens ansvar å beholde en kopi av pakkseddelen med det tilknyttede sporingsnummeret underskrevet av en agent for transportøren som bevis på at de returnerte produktene ble overført til transportøren. Du har 14 dager fra datoen for RMA-forespørselen til å returnere det originale produktet ditt.

 • Send en e-post med return shipment tracking number til support@sonos.com

  Skriv "Shipment Notification: RMA# (skriv RMA-nummeret her)" i e-postens emnelinje, og returns shipment tracking-nummeret og tidspunkt for avlevering i selve teksten i e-posten.

 • Motta erstatningen din

  Hvis produktene dine er kvalifisert til rask erstatning, vil erstatningsproduktene dine bli sendt innen 24-48 timer etter RMA-forespørselen, utenom i helger og helligdager, og sendingen av de returnerte produktene dine kreves ikke før erstatningsproduktene er mottatt.

  Hvis produktene dine ikke er kvalifisert til rask erstatning, sendes produktene dine etter mottak og inspeksjon av dine opprinnelige produkter, og vi vil muligvis kreve et gyldig kredittkortnummer før erstatningsproduktene dine sendes. Som en del av returprosessen mottar du en e-post med en melding om at erstatningsordren din er plassert, og en annen e-post med en melding om at produktene dine er sendt.

  Du belastes ikke for erstatningsproduktet såfremt (i) du returnerer det opprinnelige produktet til oss innen 14 dager etter utstedelse av RMA-nummeret eller 14 dager etter sendingsdatoen for din erstatningsordre, hvis produktene dine er kvalifisert for rask erstatning, og (ii) problemet som du rapporterte for produktene viser seg å være dekket av vilkårene for den begrensede garantien.

  Dersom vi ikke mottar de opprinnelige produktene innen 14 dager, eller dersom vi fastslår at problemet med produktene dine ikke dekkes av den begrensede garantien, vil du bli fakturert den gjeldende standardprisen for de aktuelle produktene med kredittkortet ditt eller den opprinnelige betalingsmetoden som du brukte da du plasserte den opprinnelige ordren.

Tilbake til toppen

Overføring av begrenset garanti

Begrenset garanti på Sonos-produkter kan overdras innenfor garantiperioden, hvis den nåværende eieren overfører eierskapet av produktene, og underretter oss om overdragelsen. Produktene skal registreres av både den tidligere og den nye eieren før overdragelsen av den begrensede garantien trer i kraft.

Tilbake til toppen

Problemer utenfor garantidekning

Hvis vi fastslår at problemet ikke er dekket av den begrensede garantien, vil vi varsle deg om dette og informere deg om service- og erstatningsalternativer som er tilgjengelige mot betaling.

Tilbake til toppen

100 dagers returrett

Hvis du ikke er helt tilfreds med Sonos-produktet ditt på hvilket som helst tidspunkt innenfor den 100-dagers perioden etter den opprinnelige leveringsdatoen, kan du kontakte Sonos Support på +49(0)1803 447000. Våre ansatte i kundesupport er tilgjengelige under supportåpningstidene for at sørge for at du har enhver mulighet for at dra full nytte av alle fordelene ved Sonos sitt digitale musikksystem. Hvis du på derimot på noen måte er utilfreds med kjøpet ditt, ber vi om at du følger trinnene under for å få refundert den betalte summen.

Den 100-dagers returretten gjelder kun for Sonos-produkter som er kjøpt direkte fra Sonos (enten via telefon eller i netthandelen).

Merk at kun produkter i originalemballasje med alle materialer og i ny eller som-ny tilstand er berettiget for 100-dagers returrett.

Tilbake til toppen

Instruksjoner for 100 dagers returvarer

Du kan returnere et produkt ved å følge disse enkle trinnene:

 • Kontakt Sonos-support

  Hver 100-dagers returnering må ha et tilknyttet Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer. Et RMA-nummer kan fås fra Sonos ved å ringe på +49(0)1803 447000. Sonos må motta de returnerte varene innen fjorten (14) dager etter utstedelse av RMA-nummeret. Et tildelt RMA-nummer er kun gyldig i 14 dager, og utløper på den 15. dag etter utstedelsesdatoen, og returnerte produkter vil bli avvist.

 • Bruk de originale Sonos-eskene

  Alle produkter må returneres i den originale emballasjen med alt innhold inkludert. Sørg for at tidligere transportmerker eller andre merker er fjernet eller helt dekket til. Legg merke til at manglende evne til å returnere alle elementer som ble levert med produktet, eller returnering av produktet uten produsentens emballasje, kan resultere i at produktet returneres til deg på din bekostning.

 • Send produktet tilbake til oss

  Når du har mottatt RMA-nummeret ditt, skal du skrive det på med tydelige tall på utsiden av esken som skal returneres. Sørg for at tidligere transportmerker eller andre merker er fjernet eller helt dekket til. Det er kundens ansvar å sørge for avhenting av produktene, forhåndsbetale transportomkostninger (og eventuell toll) og forsikre forsendelsen eller akseptere risikoen for at produktet går tapt eller skades under forsendelsen. Vi anbefaler at du sender produktet tilbake til oss via UPS eller FedEx for å sikre riktig levering. Det er kundens ansvar å beholde avsenderens kopi av transportfakturaen og transportsporingsnummeret til bruk ved en forsendelse, som er forsvunnet, inntil returproduktet er mottatt. Sonos forbeholder seg retten til å nekte mottakelse av produkter som returneres i henhold til 100-dagers returrett ikke oppfyller disse kriteriene.

 • Send en e-post med return shipment tracking number til support@sonos.com

  Skriv "Shipment Notification: RMA# (skriv RMA-nummeret ditt her)" i e-postens emnelinje, og returns shipment tracking-nummeret og tidspunkt for avhenting i selve teksten i e-posten.

 • Motta tilbakebetaling

  Når det returnerte produktet er mottatt og godkjent til å overholde alle ovennevnte betingelser, går det 10-15 arbeidsdager fra mottaksdatoen før kontoen krediteres. Krediteringen vil kun skje via den betalingsmetoden eller det kredittkortet som ble anvendt ved det opprinnelige kjøpet. Sonos refunderer ikke opprinnelige forsendelses- eller returforsendelsesomkostninger eller toll.

Tilbake til toppen