Retourzendingen en garantie

Retourzendingen, vervangingen en restituties

Producten die direct bij Sonos of bij geautoriseerde Sonos-dealer zijn gekocht kunnen in twee situaties worden geretourneerd:

 • Garantie - Binnen 2 jaar na de datum van aanschaf als er een defect is*
 • Binnen 100 dagen na de datum van aanschaf om welke reden dan ook.**

* De productgarantie van Sonos is niet van toepassing voor Sonos-producten die zijn gekocht bij een niet-geautoriseerde verkoper, tenzij de garantie expliciet is overgedragen van de oorspronkelijke koper. Klik hier voor een lijst van geautoriseerde dealers.

** Beleid aangaande retourzendingen binnen 100 dagen is alleen van toepassing op Sonos-producten die direct bij Sonos zijn gekocht (telefonisch of in de online winkel).

De volgende informatie is van toepassing op retourzendingen van producten die direct bij Sonos zijn gekocht (telefonisch of in de online winkel):

Terug naar boven

Retourzendingen onder garantie

Als je denkt een defect in een Sonos-product te hebben vastgesteld, neem je contact op met Sonos Support. Ons ondersteuningspersoneel is beschikbaar tijdens kantooruren (klik hier voor tijden) om je te helpen bij het analyseren en verhelpen van problemen die zich voordoen bij het gebruik van je Sonos-product. Als het niet lukt om je probleem telefonisch te verhelpen, is het mogelijk dat je onder de voorwaarden van de beperkte garantie van Sonos recht hebt op een vervangend product. Vervangende producten kunnen gerepareerde Sonos-componenten bevatten die opnieuw zijn gecertificeerd en voldoen aan de productspecificaties.

Terug naar boven

Garantie en uitsluitingen

De beperkte garantie van Sonos biedt tijdens de geldende garantieperiode dekking voor defecten in materialen en afwerking van elk aangekocht Sonos-product, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen. De garantieperiode van Sonos is twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum waarop we het betreffende Sonos-product hebben verzonden, zoals vermeld op de pakbon of de factuur. De garantieperiode wordt niet verlengd als we een product onder garantie repareren of vervangen. Sonos kan naar eigen inzicht de geldigheid van beperkte garanties wijzigen. Deze wijzigingen hebben daarentegen geen terugwerkende kracht. Voor meer informatie met betrekking tot de beperkte garantie raadpleegt u de licentieovereenkomst in de documentatie die bij het product is geleverd. We bieden geen garantie voor:

Problemen die het gevolg zijn van externe oorzaken, zoals een ongeluk of verkeerd gebruik

Gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van Sonos voor het product

Producten met ontbrekende of gewijzigde serienummers

Producten waarvan de behuizing is geopend of waar anderszins mee is geknoeid

Problemen die zijn veroorzaakt door het gebruik van accessoires, onderdelen of componenten van derden

Producten die zijn gekocht buiten Europa, het Midden-Oosten en Afrika

Sonos garandeert niet dat producten zullen werken zonder onderbreking of vrij zijn van fouten, of dat alle fouten verholpen worden. De enige aansprakelijkheid van Sonos en jouw enige verhaalsmogelijkheid bij inbreuk op de beperkte garantie zal zijn reparatie of vervanging van het product of, als geen van de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijs beschikbaar is, restitutie van het door jou betaalde bedrag, na aftrek van bedragen die kunnen worden toegeschreven aan je gebruik.

Met uitzondering van wat wordt gesteld in de licentieovereenkomst, geeft Sonos geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de producten. Sonos en de leveranciers van Sonos wijzen met name af alle overige expliciete, wettelijke en impliciete garanties en condities, daaronder mede begrepen impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet plegen van inbreuk en de impliciete conditie van toereikende kwaliteit. Met uitzondering van het in de licentieovereenkomst gestelde wordt het product geleverd in de staat waarin het verkeert, zonder garantie. Jij neemt alle verantwoordelijkheid op je voor het selecteren van het product met het oog op je bedoelde resultaten en voor de installatie en het gebruik van het product. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op impliciete garanties niet toegestaan, dus het is mogelijk dat de voorgaande afwijzing van aansprakelijkheid voor jou niet van toepassing is. In ieder geval zullen eventuele garanties die bestaan onder de wetten van je rechtsgebied, beperkt zijn tot de periode van twee (2) jaar die in het kader van de beperkte garantie wordt genoemd.

In bepaalde omstandigheden kunnen lokale wetten en/of regelingen voorzien in wettelijke rechten die verder gaan dan de productgarantie van één jaar die Sonos biedt. Sonos zal dergelijke regelingen die uitgebreidere garantierechten gebieden, honoreren.

Terug naar boven

Instructies voor retourzendingen onder garantie

Als je een product wil retourneren, voer je de volgende stappen uit:

 • Neem contact op met Sonos Support

 • Vraag een RMA aan

  Als ons ondersteuningspersoneel bij de diagnose van gerapporteerde prestatieproblemen van je Sonos-product vaststelt dat je product in aanmerking komt voor een retourzending onder garantie, wordt een aanvraag van een RMA (Return Merchandise Authorization) gestart en wordt je via e-mail een uniek RMA-nummer toegestuurd. Aan elke retourzending onder garantie moet een RMA-nummer zijn toegewezen.

 • Ontvang de instructies voor retourzendingen

  Sonos Sales neemt binnen 24 werkuren contact met je op om je te laten weten wat de status van de garantie voor het defecte apparaat is en je instructies voor het retourneren te geven.

  Als we vaststellen dat het probleem met je product(en) niet wordt gedekt onder de beperkte garantie, brengen we de toepasselijke standaardprijs in rekening voor producten waarvoor dat van toepassing is.

 • Gebruik de originele verpakking van Sonos

  Alle Sonos-apparaten moeten, voor zover mogelijk, worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking en alle onderdelen moeten worden meegestuurd. Zorg ervoor dat eventuele oude verzendlabels of andere markeringen zijn verwijderd of volledig zijn bedekt.

 • Gebruik een elektronisch verzendlabel van Sonos voor vooruitbetaalde retourzendingen

  Gebruik bij het retourneren van producten het verzendlabel dat je via e-mail is toegestuurd door Sonos. Sonos is niet verantwoordelijk voor geretourneerde producten die zijn verzonden met een andere transporteur of ander verzendlabel. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om een door de transporteur ondertekende kopie van het verzendlabel te bewaren, samen met het traceernummer. Dit is het bewijs dat het geretourneerde product is overgedragen aan de transporteur. Je hebt 14 dagen de tijd om het product te retourneren, gerekend vanaf de datum van de RMA-aanvraag.

 • Neem het vervangende product in ontvangst

  Indien je product in aanmerking komt voor vroegtijdige vervanging, wordt het vervangende product binnen 24-48 uur na het RMA-aanvraag verzonden. Dit is exclusief weekenden en nationale feestdagen. In dit geval is het niet noodzakelijk dat het defecte product door ons is ontvangen.

  Indien je product niet in aanmerking komt voor vroegtijdige vervanging, wordt het vervangende product verzonden na de ontvangst en inspectie van je oorspronkelijke product.

  Onderdeel van ons proces voor retourzendingen is dat je een e-mail ontvangt waarmee wordt gemeld dat het vervangende product is besteld en een e-mail waarmee wordt gemeld dat het product is verzonden.

Terug naar boven

Overdracht van beperkte garantie

Beperkte garanties op Sonos-producten kunnen tijdens de garantieperiode worden overgedragen als de huidige eigenaar de eigendom van de producten overdraagt en die overdracht bij ons registreert. De beperkte garantie wordt alleen overgedragen als de producten zijn geregistreerd door zowel de oude als de nieuwe eigenaar.

Terug naar boven

Problemen die niet worden gedekt onder de garantie

Als we vaststellen dat het probleem niet wordt gedekt onder de beperkte garantie, stellen we je daarvan op de hoogte en laten we je weten wat de mogelijkheden voor service of vervanging zijn en wat de kosten daarvan zijn.

Terug naar boven

Retourzending binnen 100 dagen

Als je niet helemaal tevreden bent met je Sonos-product gedurende een periode van 100 dagen na de oorspronkelijke verzending, neem je contact op met Sonos Support. Ons ondersteuningspersoneel is beschikbaar tijdens kantooruren om je te helpen de voordelen van het Sonos Digital Music System te ontdekken en uit te buiten. Als je om welke reden dan ook echter ontevreden bent en blijft met je aanschaf, volg je de stappen hieronder voor een restitutie van de aanschafprijs.

Het beleid aangaande retourzendingen binnen 100 dagen is alleen van toepassing op Sonos-producten die direct bij Sonos zijn gekocht (telefonisch of in de online winkel).

Alleen producten met alle componenten in de originele verpakking in (zo goed als) nieuwe staat komen in aanmerking voor restitutie binnen 100 dagen.

Terug naar boven

Instructies voor retourzendingen binnen 100 dagen

Als je een product wil retourneren, voer je de volgende stappen uit:

 • Neem contact op met Sonos Support

 • Vraag een RMA aan

  Als ons ondersteuningspersoneel bij de diagnose van gerapporteerde prestatieproblemen van je Sonos-product vaststelt dat je product in aanmerking komt voor een retourzending onder garantie, wordt een aanvraag van een RMA (Return Merchandise Authorization) gestart en wordt je via e-mail een uniek RMA-nummer toegestuurd. Aan elke retourzending onder garantie moet een RMA-nummer zijn toegewezen.

 • Ontvang de instructies voor retourzendingen

  Sonos Sales neemt binnen 24 werkuren contact met je op om je te laten weten wat de status van de garantie voor het defecte apparaat is en je instructies voor het retourneren te geven.

  Als we vaststellen dat het probleem met je product(en) niet wordt gedekt onder de beperkte garantie, brengen we de toepasselijke standaardprijs in rekening voor producten waarvoor dat van toepassing is.

 • Gebruik de originele verpakking van Sonos

  Alle Sonos-apparaten moeten, voor zover mogelijk, worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking en alle onderdelen moeten worden meegestuurd. Zorg ervoor dat eventuele oude verzendlabels of andere markeringen zijn verwijderd of volledig zijn bedekt.

 • Je restitutie

  Wanneer de retourzending is ontvangen en is geverifieerd dat deze voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kan het 10-15 dagen duren voor je rekening wordt gecrediteerd. Hierbij wordt de betaalwijze of creditcard gebruikt die ook is gebruikt voor de oorspronkelijke aanschaf. Sonos geeft geen restitutie voor de verzendkosten en toeslagen voor de oorspronkelijke zending en de retourzending.

Terug naar boven