Returvarer og garantien

Returvarer, erstatningsvarer og refunderinger

Produkter, købt direkte fra Sonos eller fra en autoriseret Sonos-forhandler, kan returneres under to forskellige omstændigheder:

 • Inden for 2 år efter den oprindelige leveringsdato for en defekt * eller
 • Inden for 100 dage efter den oprindelige leveringsdato uanset årsag**

* Sonos' produktgaranti gælder ikke Sonos-produkter, fra en uautoriseret sælger, med mindre garantien er udtrykkeligt overdraget fra den oprindelige køber.

** Den 100-dages returret gælder udelukkende for Sonos-produkter, der er købt direkte fra Sonos (enten via telefon eller online-butikken).

Følgende information regulerer returneringer af produkter, der er købt direkte fra Sonos (enten via telefon eller online-butikken):

Gå til toppen

Returvarer under garantien

Hvis du opdager, hvad du mener er en produktfejl i et Sonos-produkt, bedes du kontakte Sonos Support på 800.680.2345 (frikaldsnummer). Vores kundesupportpersonale er tilgængeligt inden for supportåbningstiden (klik her for at se åbningstider), og kan hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer, du har fået ved brugen af dit Sonos-produkt. Såfremt vi ikke kan hjælpe dig med at løse problemet over telefonen, kan du være berettiget til et erstatningsprodukt i henhold til vilkårene for Sonos' begrænsede garanti. Erstatningsprodukter kan inkludere reparerede Sonos-produkter, der er recertificerede til at overholde produktspecifikationerne.

Gå til toppen

Garantidækning og undtagelser fra garantien

Sonos' begrænsede garanti dækker fejl på materialer og udførelse for ethvert Sonos-produkt, som du køber i den gældende garantiperiode, dog med enkelte undtagelser. Sonos' garantiperiode er to år fra den dato, hvor vi sender det pågældende Sonos-produkt til dig, og som fremgår af pakkesedlen eller fakturaen. Garantiperioden forlænges ikke, hvis vi reparerer eller erstatter et produkt under garantien. Sonos kan efter eget skøn ændre tilgængeligheden af begrænsede garantier, men enhver ændring vi foretager, får ikke tilbagevirkende kraft. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti i licensaftalen blandt de supportdokumenter, der leveres med produktet. Bemærk, at vi ikke yder garanti for:

Problemer, der forårsages af eksterne faktorer, som f.eks. uheld eller misbrug

Anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med Sonos' produktinstruktioner

Produkter med manglende eller ændrede serienumre

Produkter, der er blevet åbnet eller på anden måde forsøgt adskilt

Problemer, der forårsages af tilbehør, reservedele eller komponenter fra tredjepart

Sonos garanterer ikke, at deres produkter vil fungere uden afbrydelse eller være fejlfri, eller at alle fejl vil blive rettet. Sonos' eneste ansvar, og din eneste beføjelse, ved brud på den begrænsede garanti vil være reparation eller erstatning af det pågældende produkt, eller, hvis intet af førnævnte ligger inden for rimelighedens grænser, en tilbagebetaling af det beløb, du har betalt, fratrukket beløb, der kan tilskrives din hidtidige anvendelse.

Udover, hvad der udtrykkeligt fremgår af licensaftalen, giver Sonos ingen garanti, hverken udtrykkeligt, underforstået, lovbestemte eller på anden måde, for sine produkter. Sonos og Sonos' leverandører fraskriver sig hermed ethvert andet udtrykkeligt, lovbestemt eller underforstået ansvar og betingelser, herunder underforståede garantier for omsættelighed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse og de underforståede vilkår om tilfredsstillende kvalitet. Udover, hvad der udtrykkeligt fremgår af licensaftalen, leveres produkterne på "som de er"-basis uden garanti. Du bærer hele ansvaret for valg af produkter til at opnå det forventede resultat samt for montering og anvendelse af produktet. Nogle retskredse tillader ikke begrænsninger på underforståede garantier, og derfor gælder ovennævnte ansvarsfraskrivelse muligvis ikke for dig. Under alle omstændigheder er de underforståede garantier, der evt. forefindes i din retskreds begrænset til to (2) år som anført i den begrænsede garanti.

Gå til toppen

Vejledning til returvarer under garantien

Du kan returnere et produkt ved at følge disse enkle trin:

 • Kontakt Sonos-support

 • Anmod om en RMA

  Hvis supportpersonalet efter en diagnose af det rapporterede ydelsesproblem for dine Sonos-produkter fastslår, at dine produkter er kvalificeret til returnering under garantien, påbegyndes en Return Merchandise Authorization (RMA)-anmodning, og du vil få tilsendt et unikt RMA-nummer via e-mail. Enhver returnering under den begrænsede garanti skal være tilknyttet et (RMA)-nummer.

 • Brug de originale Sonos-æsker

  Alle produkter skal returneres i den originale emballage med alt indhold inkluderet. Sørg for, at tidligere transportmærkater eller andre markeringer er fjernet eller helt dækket til. Bemærk, at undladelse af at returnere alle elementer, der blev leveret med dit produkt, eller returnering af produktet uden producentens emballage, kan resultere i, at produktet returneres til dig for din regning.

 • Brug en forudbetalt, elektronisk Sonos-returpakkeseddel

  For at sikre korrekt modtagelse, skal returnerede produkter sendes ved hjælp af den forudbetalte returpakkeseddel, der sendes via e-mail til dig fra Sonos. Sonos er ikke ansvarlig for returnerede produkter, der sendes med en anden transportør eller pakkeseddel. Det er afsenderens ansvar, at beholde en kopi af pakkesedlen med det tilknyttede sporingsnummer, og underskrevet af en agent for transportøren som bevis på, at de returnerede produkter blev overdraget til transportøren. Du har 14 dage fra datoen for RMA-anmodningen til at returnere dit oprindelige produkt.

 • Send en e-mail med dit return shipment tracking number til support@sonos.com

  Angiv venligst "Shipment Notification: RMA# (skriv dit RMA-nr. her)" i e-mailens emnelinje, og returns shipment tracking-nummeret og afhentningstidspunktet i selve teksten i e-mailen.

 • Modtag din erstatning

  Hvis dine produkter er kvalificeret til fremrykket erstatning, vil dine erstatningsprodukter blive afsendt inden for 24-48 timer efter RMA-anmodningen, eksklusive weekender og helligdage, og afsendelse af dine returnerede produkter kræves ikke, før dine erstatningsprodukter er modtaget.

  Hvis dine produkter ikke er kvalificeret til fremrykket erstatning, bliver dine produkter afsendt efter modtagelse og inspektion af dine oprindelige produkter, og vi vil muligvis kræve et gyldigt kreditkortnummer, før dine erstatningsprodukter afsendes. Som en del af returprocessen modtager du en e-mail, der meddeler dig, at din erstatningsordre er afgivet, og en anden e-mail, der meddeler, at dine produkter er afsendt.

  Du vil ikke blive faktureret for erstatningsprodukterne, såfremt (i) du returnerer det oprindelige produkt til os inden for 14 dage efter udstedelse af RMA'en eller 14 dage efter afsendelsesdatoen for din erstatningsordre, hvis dine produkter er kvalificeret til Fremrykket erstatning, og (ii) problemet, som du rapporterede for produkterne viser sig at være dækket af vilkårene for den begrænsede garanti.

  Såfremt vi ikke modtager de oprindelige produkter inden for 14 dage, eller såfremt vi fastslår, at problemet med dine produkter ikke dækkes af den begrænsede garanti, vil du blive faktureret den på dette tidspunkt aktuelle standardpris for de pågældende produkter via dit kreditkort eller den oprindelige betalingsmetode, du anvendte, da du afgav den oprindelige ordre.

Gå til toppen

Overdragelse af begrænset garanti

Begrænset garanti på Sonos-produkter kan overdrages inden for garantiperioden, hvis den nuværende ejer overdrager ejerskabet af produkterne, og underretter os om overdragelsen. Produkterne skal registreres af såvel den tidligere som den nye ejer, før overdragelsen af den begrænsede garanti træder i kraft.

Gå til toppen

Problemer uden for garantidækning

Hvis vi fastslår, at problemet ikke er dækket under den begrænsede garanti, meddeler vi dig det, og oplyser dig om service- og erstatningsalternativer, der er tilgængelige mod betaling.

Gå til toppen

100-dages returret

Hvis du ikke er helt tilfreds med dit Sonos-produkt på et hvilket som helst tidspunkt inden for den 100-dages periode, der følger efter den oprindelige leveringsdato, kan du kontakte Sonos Support på 800.680.2345 (frikaldsnummer). Vores personale i kundesupport er tilgængelige inden for supportens åbningstid for at sikre, at du har alle muligheder for at udnytte alle fordelene ved Sonos' digitale musiksystem. Hvis du på nogen måde er utilfreds med dit køb, bedes du følge trinene herunder for at få den betalte pris tilbage.

Den 100-dages returret gælder kun for Sonos-produkter, der er købt direkte fra Sonos (enten via telefon eller i online-butikken).

Bemærk, at kun produkter i originalemballage med alle materialer og i ny eller som-ny tilstand er berettiget til de 100-dages returret.

Gå til toppen

Vejledning til 100-dages returret

Du kan returnere et produkt ved at følge disse enkle trin:

 • Kontakt Sonos-support

  Hver 100-dages returnering skal have tilknyttet et Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer. Et RMA kan fås fra Sonos ved at ringe på 800.680.2345 (frikaldsnummer). Sonos skal modtage de returnerede varer inden for fjorten (14) dage efter udstedelse af RMA-nummeret. Et tildelt RMA-nummer er kun gyldigt i 14 dage, og udløber på den 15. dag efter udstedelsesdatoen, og returnerede produkter vil blive nægtet modtagelse.

 • Anvend den originale Sonos-emballage

  Alle produkter skal returneres i den originale emballage med alt indhold inkluderet. Sørg for, at tidligere transportmærkater eller andre markeringer er fjernet eller helt dækket til. Bemærk, at undladelse af at returnere alle elementer, der blev leveret med dit produkt, eller returnering af produktet uden producentens emballage, kan resultere i, at produktet returneres til dig for din regning.

 • Send produktet tilbage til os

  Når du har modtaget dit RMA-nummer, skal du anføre det med tydelige tal uden på den pakke, der skal returneres. Sørg for, at tidligere transportmærkater eller andre markeringer er fjernet eller helt dækket til. Det er kundens ansvar at sørge for afhentning af produkterne, forudbetale transportomkostninger (og eventuel told) og forsikre forsendelsen eller acceptere risikoen for, at produktet går tabt eller beskadiges under forsendelsen. Vi anbefaler, at du sender produktet tilbage til os via UPS eller FedEx for at sikre korrekt levering. Det er kundens ansvar at beholde afsenderens kopi af transportfakturaen og transportsporingsnummeret til brug ved en forsendelse, der er forsvundet, indtil returproduktet er modtaget. Sonos forbeholder sig ret til at nægte modtagelse af produkter, der returneres i henhold til de 30-dages returret, som ikke opfylder disse kriterier.

 • Send en e-mail med it return shipment tracking-nummer til support@sonos.com

  Angiv venligst "Shipment Notification: RMA# (skriv dit RMA-nr. her)" i e-mailens emnelinje, og returns shipment tracking-nummeret og afhentningstidspunktet i selve teksten i e-mailen.

 • Modtag din tilbagebetaling

  Når det returnerede produkt er modtaget og godkendt til at overholde alle ovennævnte betingelser, går der 10-15 hverdage fra modtagelsesdatoen, før din konto krediteres. Krediteringen vil kun ske via den betalingsmetode eller det kreditkort, der blev anvendt ved det oprindelige køb. Sonos refunderer ikke oprindelige forsendelsesomkostninger, returforsendelsesomkostninger eller told.

Gå til toppen